Fundacja Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii przy II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstała w 2003 r.

31.01.2012r. nastąpiła zmienia nazwy na Fundacja Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii.

 

Jej podstawowe obszary działalności obejmują:

1. prowadzenie działalności służącej promocji zdrowia psychicznego obejmująca edukację, profilaktykę i leczenie zaburzeń psychicznych,

2. doskonalenie metod diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych,

3. organizowanie i finansowanie: stypendiów, wykładów w kraju i za granicą, konferencji i seminariów w kraju i za granicą, forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami psychiatrii, wspomaganie badań naukowych i prowadzenie terapii zaburzeń psychicznych,

4. działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie zdrowia psychicznego,

5. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami poza rządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami naukowymi i leczniczymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.